W dniu 27.11.2015 użyczyliśmy Systemu do głosowania Polskiemu Lekarskiemu Towarzystwu Radiologicznemu. W całodniowej konferencji ponad 100 użytkowników oddało swój głos ponad 30 razy.