Laptop

(Dell E7450)

270,00 

Specyfikacja


 • i7
 • 16GB RAM
 • 250GB SSD
 • Ekran 14,1″ FHD
 • GPU (zintegrowane)

Akcesoria


 • mysz przewodowa
 • zasilacz
 • torba

 

 

TOWAR WYSPRZEDANY

Brak w magazynie

ZASADY

 • Formularz można wypełnić tylko raz
 • Laptopa możesz zamówić tylko dla siebie
 • Na jedną osobę przypada jedno urządzenie
 • Zamówienia można składać do momentu wyczerpania się sprzętu
zasady
terminy

TERMINY

ODBIÓR OSOBISTY „NeedIT” – WARSZAWA
(ul. Siłaczki 3/9 pok. 228, II piętro)

 • Termin odbioru laptopów to 25.04.22
 • Godziny odbioru laptopów: 14-18
 • Całkowity czas wypożyczenia to 27-29.04.22
 • Zwrot w dniu 29.09.2022 bezpośrednio po egzaminie

ODBIÓR OSOBISTY „Hotel” – WARSZAWA
(Sangate Hotel Airport, ul. Komitetu Obrony Robotników 32)

 • Termin odbioru laptopów to 26.04.22
 • Godziny odbioru laptopów: 14-18
 • Całkowity czas wypożyczenia to 27-29.04.22
 • Zwrot w dniu 29.09.2022 bezpośrednio po egzaminie

DOSTAWA! – WARSZAWA:

 • Termin ustalany indywidualnie z zamawiającym
 • Godzina ustalana indywidualnie z zamawiającym

PŁATNOŚCI

 • Istnieje możliwość zapłaty przelewem
 • Istnieje możliwość zapłaty Tpay (szybki, bezpieczny przelew online)
 • Na usługę wystawiana jest FV VAT 23%
 • Przedstawiona cena jest ceną BRUTTO
oplata
transport

DOSTAWA

Pracujesz do późna i nie odpowiada Ci termin odbioru?

Skorzystaj z dodatkowej płatnej w wysokości 80 zł usługi dostawy/odbioru sprzętu (Warszawa). Sprzęt zostanie przywieziony przez naszego wykwalifikowanego technika – wraz z dostawą technik odpowiada na wszystkie pytania, prezentuje sprzęt i omawia wersję demo aplikacji AZEP.

RESTORE

Wraz z zwrotem laptopa, na prośbę Zdającego odtworzymy prace z wszystkich dni Egzaminu. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą nośnik elektroniczny (np. pendrive lub dysk zewnętrzny).

MINIMALNE WYMAGANIA

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”;
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne;
 • wyłączone kart sieciowe LAN i wi-fi.
Uwagi:
 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.
* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
checklist

MY DOKŁADAMY DOŚWIADCZENIE 🙂

Znając najczęściej występujące problemy związane z złą konfiguracją – zapobiegamy im już u źródła wybierając najlepsze i sprawdzone rozwiązania. Zaufaj nam i spraw by Twój Egzamin przebiegł bezkonfliktowo.

 1. Aplikant przed rozpoczęciem Egzaminu (w danym dniu) otrzymuje od komisji egzaminacyjnej nośnik USB (Pendrive) oraz materiały egzaminacyjne (kartę zadań i kartę odpowiedzi).
 2. Nośniki posiadają dostarczoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości aplikację (edytor tekstu).
 3. Aplikacja blokuje możliwość korzystania z zawartości komputera – brak możliwości opuszczenia aplikacji.
 4. W momencie wskazanym przez przewodniczącego komisji, aplikant uruchamia dostarczoną aplikację.
 5. Po uruchomieniu aplikacji, zdający wpisuje swój unikatowy „kod z koperty” – zatwierdzenie tej czynności rozpoczyna egzamin.
 6. Praca zapisuje się automatycznie co 1 minutę – zarówno na dysku komputera oraz na Pendrive.
 7. Wraz z końcem egzaminu, każdy zdający ma obowiązek wydrukowania swojej pracy (3 kopie) i złożenia jej do komisji wraz z otrzymanym nośnikiem USB w danym dniu egzaminu.
 8. Na każdą komisję egzaminacyjną przypada min. 2 techników (informatyków) przydzielonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, czuwających nad prawidłowym (technicznym) przebiegiem egzaminu oraz służących w wszelkich problemach dot. sprzętu.
 9. Błędy wynikające z: złej konfiguracji laptopa lub próby opuszczenia aplikacji – zostaną odnotowane przez komisję i wydrukowane wraz z pracą zdającego – każda adnotacja jest brana pod uwagę przy ocenie pracy aplikanta.
 10. Na sali znajdują się rozprowadzone wcześniej przedłużacze.

REGULAMIN

WYNAJEM LAPTOPÓW NA EGZAMIN KOMORNICZY 2022

 

§1. TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE OZNACZAJĄ:

 1. Zdający – aplikant komorniczy, który przystępuje do Egzaminu;
 2. Egzamin – Egzamin końcowy komorniczy odbywający się w dniach 27-29.04.2022 roku;
 3. Laptop – komputer przenośny (wraz z akcesoriami: mysz przewodowa, zasilacz, torba transportowa) spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (aplikacji Ministerstwa Sprawiedliwości do zdawania egzaminów prawniczych, która będzie obowiązywać na Egzaminie);
 4. NeedIT.pl – BiBiP Rafał Szymański z siedzibą w Warszawie, ul. Śląska 3, 02-472 Warszawa, NIP 522-285-27-52, REGON 360931774;
 5. Serwis – serwis internetowy który jest prowadzony przez NeedIT.pl, adres strony internetowej: https://www.needit.pl , e-mail: info@needit.pl;
 6. Usługa – Usługa „WYNAJEM LAPTOPÓW NA EGZAMIN KOMORNICZY 2022”;
 7. Wsparcie techniczne 24/7 – udzielenie pomocy telefonicznej oraz udzielenie wsparcia technicznego door-to-door w zakresie wymiany Laptopa na inny o niepogorszonej specyfikacji, w sytuacji, gdy Laptop uniemożliwia wykonanie usługi. Wymiana Laptopa możliwa jest w terminie poza godzinami Egzaminu;

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Usługa świadczona jest przez NeedIT.pl;
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez serwis internetowy działający pod adresem domeny www.needit.pl ;
 3. Korzystając z funkcjonalności serwisu użytkownicy nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym;
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres e-mail info@needit.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 508-149-434;
 5. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash w celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa;
 6. Serwis oraz Usługa przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów (osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), w związku z tym prawa i obowiązki obu grup zostały zamieszczone w jednym regulaminie. Żadne z postanowień regulaminu nie narusza jednak praw konsumentów przysługujących im na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do jakiegokolwiek ograniczenia tych praw;
 7. Zdający oświadcza, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne;
 8. Zdający oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Usługi przez NeedIT.pl;
 9. Zdający oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz go akceptuje;
 10. NeedIT.pl świadczy usługę na podstawie niniejszego regulaminu;

§3. USŁUGA:

 1. Przedmiotem Usługi jest odpłatne wypożyczenie Laptopa przez NeedIT.pl na rzecz Zdającego na czas oznaczony. Usługa świadczona przez NeedIT.pl obejmuje wykonanie następujących czynności:
  1. rezerwacja Laptopa dla Zdającego;
  2. przeprowadzenie w Laptopie odpowiedniej konfiguracji jego parametrów;
  3. wydanie Laptopa Zdającemu;
  4. wsparcie techniczne 24/7;
  5. przeprowadzenie w laptopie czynności oczyszczenia danych w celu całkowitego usunięcia informacji mogących stanowić własność Zdającego;
 1. W trosce o jakość oferowanej usługi NeedIT.pl zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zaprzestania przyjmowania zamówień do realizacji z powodu braku odpowiedniego sprzętu;
 2. Zdający będzie mógł skorzystać z oferowanych w serwisie opcji transportowych:
  1. Odbiór osobisty „NeedIT”- odebrać Laptopa pod adresem – ul. Siłaczki 3/9 pok. 228, II piętro, w dniu 25.04.2022 w godzinach 14:00-18:00;
  2. Odbiór osobisty „Hotel”- odebrać Laptopa pod adresem – Sangate Hotel Airport ul. Komitetu Obrony Robotników 32, w dniu 26.04.2022 w godzinach 14:00-18:00;
  3. Transport (usługa realizowana wyłącznie na terenie Warszawy) – dostawa oraz odbiór Laptopa realizowane w Warszawie przez pracownika NeedIT.pl pod wskazany przez Zdającego w formularzu adres w terminie oraz godzinie ustalonej drogą telefoniczną po złożeniu zamówienia;
 3. Na Usługę jest wystawiana Faktura VAT;
 4. Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zdającego podczas zakupu, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[1];
 5. Zdający potwierdza odbiór Laptopa własnoręcznym podpisem. Przed potwierdzeniem odbioru Zdający powinien ze szczególną starannością sprawdzić stan Laptopa, otrzymanego wraz z zasilaczem, myszą przewodową oraz torbą transportową;
 6. Zdający oświadcza, że akceptuje ryzyko związane z możliwością zaistnienia problemów wyłączających możliwość sporządzania rozwiązania zadania przy użyciu Laptopa. Zdający zdaje sobie sprawę, że w każdej chwili Egzaminu może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej. W takiej sytuacji z pracy zapisanej na pendrive otrzymanym od komisji egzaminacyjnej zostanie sporządzony wydruk jego aktualnego stanu pracy;
 7. Zwrotu Laptopa Zdający jest zobowiązany dokonać ze względu na wybraną opcję transportową na początku składania zamówienia, tj.:
   • Zwrot osobisty w dniu 29.04.2022 bezpośrednio po zakończonym Egzaminie Komorniczym (dot. Izby Komorniczej w Warszawie);
  1. Transport – odbiór Laptopa przez pracownika NeedIT.pl pod wskazanym przez Zdającego w formularzu adres w terminie oraz godzinie ustalonej drogą telefoniczną;
 8. Zdający uprawniony jest do wcześniejszego zwrotu Laptopa na wypadek rezygnacji z udziału w egzaminie, przy czym powyższa okoliczność nie skutkuje zmniejszeniem opłat należnych NeedIT.pl, o których mowa w §6 niniejszego Regulaminu;
 9. Zdający jest zobowiązany zwrócić Laptop w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach wsparcia technicznego 24/7;
 10. W przypadku braku zwrotu Laptopa przez Zdającego z wybraną opcją transportową „Odbiór osobisty” w wyznaczonym terminie, Zdający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej na rzecz NeedIT.pl w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zwrotu Laptopa, ustalonego zgodnie z ust. 8.

[1] Dz.U. 2018 poz. 2174

§4. KORZYSTANIE Z LAPTOPA:

 1. NeedIT.pl oświadcza, że Laptop w chwili wydania Zdającemu:
  1. jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do używania zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym regulaminie;
  2. jest wyposażony w zasilacz, mysz przewodową oraz torbę transportową;
  3. spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego;
 2. Zdający zobowiązany jest:
  1. korzystać z Laptopa zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim żadnych zmian;
  2. nie udostępniać Laptopa (płatnego lub bezpłatnego) osobom trzecim;
  3. nie podłączać Laptopa do sieci Internet lub pamięci zewnętrznej (poza nośnikiem USB otrzymanym od komisji egzaminacyjnej podczas trwania egzaminu), czy instalować samodzielnie jakiegokolwiek oprogramowania;
  4. w przypadku, gdy korzysta się z prywatnych, dodatkowych akcesoriów np. mysz lub klawiatura, wymaga się aby akcesoria te były przewodowe z złączem USB;
  5. nie zmieniać ustawień oraz samodzielnie konfigurować Laptopa;
 3. NeedIT.pl oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, na potrzeby egzaminu, nośników USB;
 4. NeedIT.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści sporządzone oraz zapisane przez Zdającego podczas realizacji usługi;

§5. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY:

 1. Zdający, składając zamówienie na usługę, zawiera umowę o świadczenie Usługi z NeedIT.pl. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu;
 2. Zamówienie przyjmowane jest przez stronę internetową https://www.needit.pl/egzaminy-komornicze ,aż do wyczerpania stanu magazynowego;
 3. Składając zamówienie Zdający dokonuje:
  1. wyboru produktu, poprzez kliknięcie banneru „Dodaj do koszyka”;
  2. wyboru opcji transportowej dla zamówienia;
  3. wskazania danych, na które ma być wystawiona Faktura VAT;
  4. wskazania dokładnych danych kontaktowych;
  5. wyboru formy płatności;
  6. płatności;
 4. Zamówienie tworzone jest w momencie kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”. Do tego czasu wybrany produkt znajduje się w ogólnodostępnej puli i może zostać zakupiony przez inną osobę;
 5. Podanie danych w formularzu ma charakter ostateczny. Zdający powinien dołożyć szczególnej staranności przy jego wypełnianiu;
 6. W odpowiedzi na złożone zamówienie NeedIT.pl:
  1. potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie zamówienia (tytułem „NeedIT.pl – Twoje potwierdzenie do zamówienia z [data]”);
  2. Ze względu na wybraną opcję płatności przy składaniu zamówienia „przelew bankowy” lub „Tpay”, NeedIT.pl po zaksięgowaniu wpłaty, potwierdzi drogą elektroniczną przyjęcie zamówienia do realizacji (tytułem „NeedIT.pl – Potwierdzenie realizacji zamówienia – Laptop na Egzamin 2022”). Mail ten oznacza ostateczną rezerwację usługi oraz przyjęcie zamówienia do realizacji. Brak takiej informacji oznacza, iż zamówienia nie zostało przyjęte do realizacji;
 7. NeedIT.pl informuje, że Laptopy oferowane w ramach Usługi mogą różnić się od tych prezentowanych na stronie internetowej serwisu;

§6. PŁATNOŚCI:

 1. Wysokość świadczenia należnego NeedIT.pl za świadczoną Usługę zależy od wyboru produktu oferowanego w serwisie oraz wybranej opcji transportowej przez Zdającego;
 2. Oferujemy następujące rodzaje płatności:
  1. przelew bankowy – dokonywany w ciągu 3 dni od momentu poprawnego złożenia zamówienia (od daty otrzymania przez Zadającego maila o tytule: „NeedIT.pl – Potwierdzenie realizacji zamówienia – Laptop na Egzamin 2022) przez Zdającego, przelew bankowy na konto NeedIT.pl prowadzone w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 52 1090 1056 0000 0001 4369 5103, podając w tytule przelewu: „Laptop na Egzamin” oraz „numer zamówienia”;
  2. Tpay szybka bezpieczna płatność internetowa – płatność natychmiastowa;
 3. Operatorem płatności online jest system Tpay.com zapewniający natychmiastową płatność za usługę;
 4. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i przelewów internetowych znajdują się w Regulaminie Tpay.com na stronie www.tpay.com;
 5. Wysokość świadczenia za Usługę jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT;
 6. Cena ostateczna za Usługę zostanie potwierdzona przez NeedIT.pl drogą elektroniczną w mailu potwierdzającym zamówienie;
 7. W przypadku nie dokonania płatności za usługę w terminie wskazanym w §6 ust. 2 NeedIT.pl uprawniony jest do anulowania zamówienia bez uprzedniego monitowania (telefonicznie lub mailowo) Zdającego o konieczności uregulowania należności. W takim przypadku Zdający otrzyma drogą elektroniczną mail (tytułem „NeedIT.pl – Anulowanie zlecenia – Laptop na Egzamin 2022”). Anulowanie zlecenia oznacza konieczności rozpoczęcia procedury złożenia zamówienia od początku;

§7. KUPONY RABATOWE I ICH WYKORZYSTANIE:

 1. Kupony rabatowe to kody, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności;
 2. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia;
 3. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. Nie można łączyć kilku kuponów rabatowych;

§8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Zdający, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia, wypełniając „Formularz odstąpienia od umowy”, stanowiący załącznik dostępny na stronie https://www.needit.pl/regulamin/;
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć:
  1. listem poleconym na adres BiBiP Rafał Szymański, ul. Śląska 3, 02-472 Warszawa;
  2. w postaci elektronicznej, wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@needit.pl (NeedIT.pl potwierdzi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia);
 3. NeedIT.pl dokonuje zwrotu należności za Usługę w ciągu 14 dni roboczych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

§9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe Zdających, którzy złożą zamówienie lub skorzystają z formularza kontaktowego są przetwarzane przez NeedIT.pl (Administratora) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach opisanych w Polityce prywatności.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby NeedIT.pl, a ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich;
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego;
 3. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu pod adresem https://www.needit.pl/regulamin/ ;
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy o świadczenie Usługi jest sąd właściwy dla siedziby NeedIT.pl;
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2022 r.;
 • Egzaminy prawnicze obsługujemy od 11 lat
 • Przeszliśmy specjalne szkolenie w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Posiadamy długoletnie doświadczenie
 • Obsłużyliśmy wiele egzaminów państwowych
 • Laptopy przygotowane do egzaminów według wymagań Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Wszystkie laptopy renomowanych marek
 • Sprzęt w bardzo dobrym stanie technicznym
 • Praca na baterii nie mniej niż 1 godzinę
 • Robimy szczegółowy audyt sprzętu oraz testy wydajnościowe przed wydaniem laptopa
 • Rezerwacja sprzętu już na etapie zamówienia
 • Odbiór sprzętu z wyprzedzeniem do 3 dni
 • Możliwość wymiany bądź zwrotu laptopa
 • Darmowy backup urządzenia
 • Obsługa techniczna 24/7
 • Gwarancja bezpieczeństwa danych

83547

wypożyczonego sprzętu

7289

zadowolonych klientów

14642

realizacji

Zaufali Nam: