Wydajne(Dell E6520)

300,00 

Specyfikacja

i5
8GB RAM
120GB SSD
Ekran 15,6″
GPU (zintegrowane)

Akcesoria

mysz przewodowa
zasilacz
torba

Na stanie

Szybkie(Dell E7450)

300,00 

Specyfikacja

i7
16GB RAM
250GB SSD
Ekran 14,1″
GPU (zintegrowane)

Akcesoria

mysz przewodowa
zasilacz
torba

Na stanie

ZASADY

 • Formularz można wypełnić tylko raz
 • Laptopa możesz zamówić tylko dla siebie
 • Na jedną osobę przypada jedno urządzenie
 • Zamówienia można składać do momentu wyczerpania się sprzętu
zasady
terminy

TERMINY

ODBIÓR OSOBISTY „NeedIT” – WARSZAWA
(ul. Siłaczki 3/9 pok. 228, II piętro)

 • Termin odbioru laptopów to 15.04.23
 • Godziny odbioru laptopów: 10-14
 • Całkowity czas wypożyczenia to 18-20.04.23
 • Zwrot w dniu 20.04.2023 bezpośrednio po egzaminie

ODBIÓR OSOBISTY „Centrum Szkoleniowe” – WARSZAWA
(Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe Fundacja Nowe Horyzonty ul. Bobrowiecka 9, Warszawa)

 • Termin odbioru laptopów to 17.04.23
 • Godziny odbioru laptopów: 14-17
 • Całkowity czas wypożyczenia to 18-20.04.23
 • Zwrot w dniu 20.04.2023 bezpośrednio po egzaminie

PŁATNOŚCI

 • Istnieje możliwość zapłaty przelewem
 • Istnieje możliwość zapłaty Tpay (szybki, bezpieczny przelew online)
 • Na usługę wystawiana jest FV VAT 23%
 • Przedstawiona cena jest ceną BRUTTO
oplata

RESTORE

Na prośbę Zdającego odtworzymy prace z wszystkich dni Egzaminu! Prace zostaną przesłane drogą elektroniczną na maila podanego w zamówieniu w terminie do 14 dni roboczych.

MINIMALNE WYMAGANIA

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”;
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne;
 • wyłączone kart sieciowe LAN i wi-fi.
Uwagi:
 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.
* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
checklist

MY DOKŁADAMY DOŚWIADCZENIE 🙂

Znając najczęściej występujące problemy związane z złą konfiguracją – zapobiegamy im już u źródła wybierając najlepsze i sprawdzone rozwiązania. Zaufaj nam i spraw by Twój Egzamin przebiegł bezkonfliktowo.

 1. Aplikant przed rozpoczęciem Egzaminu (w danym dniu) otrzymuje od komisji egzaminacyjnej nośnik USB (Pendrive) oraz materiały egzaminacyjne (kartę zadań i kartę odpowiedzi).
 2. Nośniki posiadają dostarczoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości aplikację (edytor tekstu).
 3. Aplikacja blokuje możliwość korzystania z zawartości komputera – brak możliwości opuszczenia aplikacji.
 4. W momencie wskazanym przez przewodniczącego komisji, aplikant uruchamia dostarczoną aplikację.
 5. Po uruchomieniu aplikacji, zdający wpisuje swój unikatowy „kod z koperty” – zatwierdzenie tej czynności rozpoczyna egzamin.
 6. Praca zapisuje się automatycznie co 1 minutę – zarówno na dysku komputera oraz na Pendrive.
 7. Wraz z końcem egzaminu, każdy zdający ma obowiązek wydrukowania swojej pracy (3 kopie) i złożenia jej do komisji wraz z otrzymanym nośnikiem USB w danym dniu egzaminu.
 8. Na każdą komisję egzaminacyjną przypada min. 2 techników (informatyków) przydzielonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, czuwających nad prawidłowym (technicznym) przebiegiem egzaminu oraz służących w wszelkich problemach dot. sprzętu.
 9. Błędy wynikające z: złej konfiguracji laptopa lub próby opuszczenia aplikacji – zostaną odnotowane przez komisję i wydrukowane wraz z pracą zdającego – każda adnotacja jest brana pod uwagę przy ocenie pracy aplikanta.
 10. Na sali znajdują się rozprowadzone wcześniej przedłużacze.

REGULAMIN

WYNAJEM LAPTOPÓW NA EGZAMIN KOMORNICZY 2023

 

§1. TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE OZNACZAJĄ:

 1. Zdający – aplikant komorniczy, który przystępuje do Egzaminu;
 2. Egzamin – Egzamin końcowy komorniczy odbywający się w dniach 18-20.04.2023 roku;
 3. Laptop – komputer przenośny (wraz z akcesoriami: mysz przewodowa, zasilacz, torba transportowa) spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (aplikacji Ministerstwa Sprawiedliwości do zdawania egzaminów prawniczych, która będzie obowiązywać na Egzaminie);
 4. NeedIT.pl – BiBiP Rafał Szymański z siedzibą w Warszawie, ul. Storczykowa 43, 05-850 Kręczki, NIP 522-285-27-52, REGON 360931774;
 5. Serwis – serwis internetowy który jest prowadzony przez NeedIT.pl, adres strony internetowej: https://www.needit.pl , e-mail: info@needit.pl;
 6. Usługa – Usługa „WYNAJEM LAPTOPÓW NA EGZAMIN KOMORNICZY 2023”;
 7. Wsparcie techniczne 24/7 – udzielenie pomocy telefonicznej oraz udzielenie wsparcia technicznego door-to-door w zakresie wymiany Laptopa na inny o niepogorszonej specyfikacji, w sytuacji, gdy Laptop uniemożliwia wykonanie usługi. Wymiana Laptopa możliwa jest w terminie poza godzinami Egzaminu;

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Usługa świadczona jest przez NeedIT.pl;
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez serwis internetowy działający pod adresem domeny www.needit.pl ;
 3. Korzystając z funkcjonalności serwisu użytkownicy nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym;
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres e-mail info@needit.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 508-149-434;
 5. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash w celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa;
 6. Serwis oraz Usługa przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów (osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), w związku z tym prawa i obowiązki obu grup zostały zamieszczone w jednym regulaminie. Żadne z postanowień regulaminu nie narusza jednak praw konsumentów przysługujących im na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do jakiegokolwiek ograniczenia tych praw;
 7. Zdający oświadcza, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne;
 8. Zdający oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Usługi przez NeedIT.pl;
 9. Zdający oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz go akceptuje;
 10. NeedIT.pl świadczy usługę na podstawie niniejszego regulaminu;

§3. USŁUGA:

 1. Przedmiotem Usługi jest odpłatne wypożyczenie Laptopa przez NeedIT.pl na rzecz Zdającego na czas oznaczony. Usługa świadczona przez NeedIT.pl obejmuje wykonanie następujących czynności:
  1. rezerwacja Laptopa dla Zdającego;
  2. przeprowadzenie w Laptopie odpowiedniej konfiguracji jego parametrów;
  3. wydanie Laptopa Zdającemu;
  4. wsparcie techniczne 24/7;
  5. przeprowadzenie w laptopie czynności oczyszczenia danych w celu całkowitego usunięcia informacji mogących stanowić własność Zdającego;
 1. W trosce o jakość oferowanej usługi NeedIT.pl zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zaprzestania przyjmowania zamówień do realizacji z powodu braku odpowiedniego sprzętu;
 2. Zdający będzie mógł skorzystać z oferowanych w serwisie opcji transportowych:
  1. Odbiór osobisty „NeedIT”- odebrać Laptopa pod adresem – ul. Siłaczki 3/9 pok. 228, II piętro, w dniu 15.04.2023 w godzinach 10:00-14:00;
  2. Odbiór osobisty „Centrum Szkoleniowe”- odebrać Laptopa pod adresem – Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe Fundacja Nowe Horyzonty ul. Bobrowiecka 9, Warszawa, w dniu 17.04.2023 w godzinach 14:00-17:00;
 3. Na Usługę jest wystawiana Faktura VAT;
 4. Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zdającego podczas zakupu, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[1];
 5. Zdający potwierdza odbiór Laptopa własnoręcznym podpisem. Przed potwierdzeniem odbioru Zdający powinien ze szczególną starannością sprawdzić stan Laptopa, otrzymanego wraz z zasilaczem, myszą przewodową oraz torbą transportową;
 6. Zdający oświadcza, że akceptuje ryzyko związane z możliwością zaistnienia problemów wyłączających możliwość sporządzania rozwiązania zadania przy użyciu Laptopa. Zdający zdaje sobie sprawę, że w każdej chwili Egzaminu może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej. W takiej sytuacji z pracy zapisanej na pendrive otrzymanym od komisji egzaminacyjnej zostanie sporządzony wydruk jego aktualnego stanu pracy;
 7. Zwrotu Laptopa Zdający jest zobowiązany dokonać ze względu na wybraną opcję transportową na początku składania zamówienia, tj.:
   • Zwrot osobisty w dniu 20.04.2023 bezpośrednio po zakończonym Egzaminie Komorniczym (dot. Izby Komorniczej w Warszawie);
 8. Zdający uprawniony jest do wcześniejszego zwrotu Laptopa na wypadek rezygnacji z udziału w egzaminie, przy czym powyższa okoliczność nie skutkuje zmniejszeniem opłat należnych NeedIT.pl, o których mowa w §6 niniejszego Regulaminu;
 9. Zdający jest zobowiązany zwrócić Laptop w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach wsparcia technicznego 24/7;
 10. W przypadku braku zwrotu Laptopa przez Zdającego z wybraną opcją transportową „Odbiór osobisty” w wyznaczonym terminie, Zdający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej na rzecz NeedIT.pl w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zwrotu Laptopa, ustalonego zgodnie z ust. 8.

[1] Dz.U. 2018 poz. 2174

§4. KORZYSTANIE Z LAPTOPA:

 1. NeedIT.pl oświadcza, że Laptop w chwili wydania Zdającemu:
  1. jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do używania zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym regulaminie;
  2. jest wyposażony w zasilacz, mysz przewodową oraz torbę transportową;
  3. spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego;
 2. Zdający zobowiązany jest:
  1. korzystać z Laptopa zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim żadnych zmian;
  2. nie udostępniać Laptopa (płatnego lub bezpłatnego) osobom trzecim;
  3. nie podłączać Laptopa do sieci Internet lub pamięci zewnętrznej (poza nośnikiem USB otrzymanym od komisji egzaminacyjnej podczas trwania egzaminu), czy instalować samodzielnie jakiegokolwiek oprogramowania;
  4. w przypadku, gdy korzysta się z prywatnych, dodatkowych akcesoriów np. mysz lub klawiatura, wymaga się aby akcesoria te były przewodowe z złączem USB;
  5. nie zmieniać ustawień oraz samodzielnie konfigurować Laptopa;
 3. NeedIT.pl oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, na potrzeby egzaminu, nośników USB;
 4. NeedIT.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści sporządzone oraz zapisane przez Zdającego podczas realizacji usługi;

§5. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY:

 1. Zdający, składając zamówienie na usługę, zawiera umowę o świadczenie Usługi z NeedIT.pl. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu;
 2. Zamówienie przyjmowane jest przez stronę internetową https://www.needit.pl/egzaminy-komornicze ,aż do wyczerpania stanu magazynowego;
 3. Składając zamówienie Zdający dokonuje:
  1. wyboru produktu, poprzez kliknięcie banneru „Dodaj do koszyka”;
  2. wyboru opcji transportowej dla zamówienia;
  3. wskazania danych, na które ma być wystawiona Faktura VAT;
  4. wskazania dokładnych danych kontaktowych;
  5. wyboru formy płatności;
  6. płatności;
 4. Zamówienie tworzone jest w momencie kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”. Do tego czasu wybrany produkt znajduje się w ogólnodostępnej puli i może zostać zakupiony przez inną osobę;
 5. Podanie danych w formularzu ma charakter ostateczny. Zdający powinien dołożyć szczególnej staranności przy jego wypełnianiu;
 6. W odpowiedzi na złożone zamówienie NeedIT.pl:
  1. potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie zamówienia (tytułem „NeedIT.pl – Twoje potwierdzenie do zamówienia z [data]”);
  2. Ze względu na wybraną opcję płatności przy składaniu zamówienia „przelew bankowy” lub „Tpay”, NeedIT.pl po zaksięgowaniu wpłaty, potwierdzi drogą elektroniczną przyjęcie zamówienia do realizacji (tytułem „NeedIT.pl – Potwierdzenie realizacji zamówienia – Laptop na Egzamin 2023”). Mail ten oznacza ostateczną rezerwację usługi oraz przyjęcie zamówienia do realizacji. Brak takiej informacji oznacza, iż zamówienia nie zostało przyjęte do realizacji;
 7. NeedIT.pl informuje, że Laptopy oferowane w ramach Usługi mogą różnić się od tych prezentowanych na stronie internetowej serwisu;

§6. PŁATNOŚCI:

 1. Wysokość świadczenia należnego NeedIT.pl za świadczoną Usługę zależy od wyboru produktu oferowanego w serwisie oraz wybranej opcji transportowej przez Zdającego;
 2. Oferujemy następujące rodzaje płatności:
  1. przelew bankowy – dokonywany w ciągu 3 dni od momentu poprawnego złożenia zamówienia (od daty otrzymania przez Zadającego maila o tytule: „NeedIT.pl – Potwierdzenie realizacji zamówienia – Laptop na Egzamin 2023) przez Zdającego, przelew bankowy na konto NeedIT.pl prowadzone w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 52 1090 1056 0000 0001 4369 5103, podając w tytule przelewu: „Laptop na Egzamin” oraz „numer zamówienia”;
  2. Tpay szybka bezpieczna płatność internetowa – płatność natychmiastowa;
 3. Operatorem płatności online jest system Tpay.com zapewniający natychmiastową płatność za usługę;
 4. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i przelewów internetowych znajdują się w Regulaminie Tpay.com na stronie www.tpay.com;
 5. Wysokość świadczenia za Usługę jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT;
 6. Cena ostateczna za Usługę zostanie potwierdzona przez NeedIT.pl drogą elektroniczną w mailu potwierdzającym zamówienie;
 7. W przypadku nie dokonania płatności za usługę w terminie wskazanym w §6 ust. 2 NeedIT.pl uprawniony jest do anulowania zamówienia bez uprzedniego monitowania (telefonicznie lub mailowo) Zdającego o konieczności uregulowania należności. W takim przypadku Zdający otrzyma drogą elektroniczną mail (tytułem „NeedIT.pl – Anulowanie zlecenia – Laptop na Egzamin 2023”). Anulowanie zlecenia oznacza konieczności rozpoczęcia procedury złożenia zamówienia od początku;

§7. KUPONY RABATOWE I ICH WYKORZYSTANIE:

 1. Kupony rabatowe to kody, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności;
 2. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia;
 3. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. Nie można łączyć kilku kuponów rabatowych;

§8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Zdający, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia, wypełniając „Formularz odstąpienia od umowy”, stanowiący załącznik dostępny na stronie https://www.needit.pl/regulamin/;
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć:
  1. listem poleconym na adres BiBiP Rafał Szymański, ul. Storczykowa 43, 05-850 Kręczki;
  2. w postaci elektronicznej, wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@needit.pl (NeedIT.pl potwierdzi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia);
 3. NeedIT.pl dokonuje zwrotu należności za Usługę w ciągu 14 dni roboczych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

§9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe Zdających, którzy złożą zamówienie lub skorzystają z formularza kontaktowego są przetwarzane przez NeedIT.pl (Administratora) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach opisanych w Polityce prywatności.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby NeedIT.pl, a ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich;
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego;
 3. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu pod adresem https://www.needit.pl/regulamin/ ;
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy o świadczenie Usługi jest sąd właściwy dla siedziby NeedIT.pl;
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.03.2023 r.;
 • Egzaminy prawnicze obsługujemy od 12 lat
 • Przeszliśmy specjalne szkolenie w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Posiadamy długoletnie doświadczenie
 • Obsłużyliśmy wiele egzaminów państwowych
 • Laptopy przygotowane do egzaminów według wymagań Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Wszystkie laptopy renomowanych marek
 • Sprzęt w bardzo dobrym stanie technicznym
 • Praca na baterii nie mniej niż 1 godzinę
 • Robimy szczegółowy audyt sprzętu oraz testy wydajnościowe przed wydaniem laptopa
 • Rezerwacja sprzętu już na etapie zamówienia
 • Odbiór sprzętu z wyprzedzeniem do 3 dni
 • Możliwość wymiany bądź zwrotu laptopa
 • Darmowy backup urządzenia
 • Obsługa techniczna 24/7
 • Gwarancja bezpieczeństwa danych

84547

wypożyczonego sprzętu

9289

zadowolonych klientów

17642

realizacji

Zaufali Nam: